Người Việt Nam số 1

 

Bạn thân mến, tên miền của trang web này là một khái niệm thật khó định nghĩa. Số 1 thực sự rất khó để nói cho hết, vậy sao  chúng tôi dám đề cập đến nó với bạn?

Tất yếu là bạn có cách khái niệm của bạn, chúng tôi cũng thế và chúng tôi mong bạn cũng suy nghĩ giống thế, nhưng chúng tôi không áp đặt nó với ai, chúng tôi chỉ thể hiện quan niệm giản đơn của mình:

Có lý tưởng, có lý trí. Sống vui và lành mạnh

Đó là Người Việt Nam Số 1.

*****

Chúng tôi cho rằng mình có thể tạo ra hình mẫu Người Việt Nam số 1 bằng cách sử dụng lợi thế sở hữu trang web này.

Chúng tôi cho rằng những gì mắt thấy tai nghe sẽ có tính dẫn chứng hơn là áp đặt.

Và điều có cũng có nghĩa là, VNo1 sẽ được biên tập nội dung cũng như thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phát triển khái niệm Người Việt Nam số 1 trở thành định hướng bài viết.

– Thúc đẩy quá trình thay đổi quan niệm, xây dựng con người.

Chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục bạn đồng ý với cách quan niệm của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tìm cách để chúng ta cùng nhau tốt hơn, sống như vậy.

****

Thông qua tất cả, nhóm biên tập muốn nhấn mạnh:

Đừng quá quan tâm đến việc định nghĩa rõ ràng về khái niệm này, hay coi đó là một hướng sống.

Sống tốt hơn, tích cực hơn chính là cách chúng ta đến gần Khái niệm, chính là cách để mỗi chúng ta là một Người Việt Nam số 1.

Vno1 – Trang web về chủ đề Người Việt Nam số 1